Politica de confidențilitate

Politică GDPR şi cookies

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR“), precum și cu orice altă legislație aplicabilă. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificaţi periodic conţinutul acestei Politici de Confidenţialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

ATELIERULCUFIRE S.R.L. este societate comercială de naționalitate română, având sediul social în România, Prahova, Ceptura de Jos, cu număr de ordine în Registrul Comerțului F29/1313/25.10.2019, cod unic de înregistrare fiscală 41815630. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator şi procesator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs., vă încurajăm să contactați Responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail office@atelierulcufire.ro sau prin poștă sau curier la adresa România, Prahova, Ceptura de Jos, Nr. 272 – cu menţiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

Creând un cont de utilizator în platforma noastră, ne transmiteți numele și prenumele, adresa de e-mail, telefonul şi locaţia: prin finalizarea aceastui proces, operatorii Atelierulcufire.ro primesc informaţiile dvs., acestea fiind absolut necesare pentru lansarea comenzii dvs., întocmirea actelor fiscale (factura fiscală etc.) şi trimiterea coletului/coletelor către locaţia dvs. Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web pentru a vă personaliza următoarea experiență online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea informaţiilor despre cookie-uri.

Completând formularele din cadrul site-ului Atelierulcufire.ro, ne transmiteți numele și prenumele, adresa de e-mail, telefonul şi locaţia. Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.

Menţionăm faptul că interacţiunile dintre dvs. şi site-ul Atelierulcufire.ro se consumă într-un mediu securizat şi criptat, magazinul nostru beneficiind de Certificat SSL valid. Totodată, toate informaţiile introduse în cadrul platformei Atelierulcufire.ro sunt stocate pe acelaşi server securizat ce beneficiază de Certificat SSL valid.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor Atelierulcufire.ro în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

Prelucrarea solicitărilor privind cererile de contact, ofertă şi comandă lansate pe site-ul atelierulcufire.ro.
Prelucrarea acestor date este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între  ATELIERULCUFIRE S.R.L. și dvs. De asemenea, anumite prelucrări sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cele mai bune servicii. În acest scop, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Client, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

3. Pentru marketing

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs fundamentale să nu fie afectate.

Prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru activități de marketing precum transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele www.atelierulcufire.ro. Vă puteți exprima consimțământul privind prelucrarea datelor personale în scop comercial prin bifarea căsuței corespunzătoare din dreptul fiecărui afișaj de tip „ABONARE LA NEWSLETTER”. Pentru dezabonare puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail / sms care conține comunicări comerciale.

4. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

Măsuri de protecție a site-ului web față de atacuri cibernetice:
Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislaţia aplicabilă în această materie.

Cât timp păstrăm datele dvs cu caracter personal

Ca regulă generală, vom arhiva datele dvs. cu caracter personal în baza de date a site-ului atelierulcufire.ro timp de 5 ani, în cazul în care nu s-au înfăptuit acţiuni comerciale. În cazul comenzilor livrate, datele clienţilor vor fi păstrate în baza de date Atelierulcufire timp de 15 ani. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea informaţiilor stocate prin e-mail la office@atelierulcufire.ro și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

societăților din cadrul aceluiași grup de societăți;
furnizorilor de servicii de curierat;
furnizorilor de servicii de plată/bancare;
furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.
În cazul în care ne revine o obligație legală, sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor şi confidenţialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, din când în când, este posibil să transferăm anumite date cu caracter personal unor entități situate în afara României. Aceste entități pot fi localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs, precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe servere securizate, asigurând redundanța stocării.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermendiul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteţi cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail pe care aţi utilizat-o la completarea formularelor de contact atelierulcufire.ro . In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informaţii suplimentare care au ca scop confirmarea identităţii dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede şi să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

DrepturiDescriere
AccesulPuteți să ne cereți:

să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le  protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această  informare.

RectificareaNe puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete.
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
Ștergerea datelorNe puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau dați curs unui drept legal de a vă opune; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau ne revine o obligație legală în acest sens.
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară: pentru  respectarea unei obligații legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm  solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.
Restricționarea prelucrării datelorNe puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs. aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: avem consimțământul dvs.; sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice.
Portabilitatea datelorNe puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct  către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și prelucrarea se face prin mijloace automate.
OpoziţiaVă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.
De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt  timp posibil această prelucrare.
Luarea de decizii automatePuteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

produce efecte juridice cu privire la dvs; sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma  luării automate a deciziilor:

ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs; sau se bazează pe consimțământul dvs explicit.

PlângeriAveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de  supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare  pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă. Reamintim faptul că puteţi contacta în orice moment Responsabilul cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs. prin oricare  dintre următoarele modalităţi: prin e-mail la adresa: office@atelierulcufire.ro sau prin poștă sau curier la adresa: România, Prahova, Ceptura de Jos, Nr. 272 – cu menţiunea: în atenția  Responsabilului cu protecția datelor.

Informaţii generale despre cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri. Informaţiile prezentate în continuare au scopul de a-ţi aduce la cunoştintă mai multe detalii despre plasarea, utilizarea şi administrarea „cookie”-urilor utilizate de către site-ul nostru.

Te rugăm să citeşti cu atenţie informaţiile care urmează:

Acest website foloseşte cookie-uri proprii şi de la terţi pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.
În ceea ce numim „web 2.0”, „cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului şi livrării multiplelor servicii de care te bucuri pe internet, cum ar fi:

Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite preţuri sau tarife, păstrarea opţiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii etc.) în coşul de cumpărături (şi memorarea acestor opţiuni) – generându-se astfel flexibilitatea „coşului de cumpărături” (accesarea preferinţelor vechi prin accesarea butonului „înainte” şi „înapoi”).

Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului in care sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente şi mai accesibile pentru utilizatori.

Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai placută;

Îmbunătăţesc eficienţa publicităţii online.

Ce este un „cookie”?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur şi simplu „cookie” ) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitare emisă de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet „pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părţi: numele şi conţinutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenţă a unui cookie este determinată; tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de Internet.

Există 2 categorii mari de cookie-uri:

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe reţele de socializare).

Cookie-uri persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (şi în general depind de durata de viaţă prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ şi pe cele plasate de către un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terţi) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conţine informaţii care fac legatura între un web-browser (utilizatorul) şi un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informaţia deja stocată şi reacţiona în consecinţă. Cookie-urile asigură userilor o experienţă placută de navigare şi susţin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferinţele în materie de confidenţialitate online, opţiunile privind limba site-ului, coşuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viaţă a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de catre webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute după ce utilizatorul părăseşte website-ul şi unele cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi şterse de către un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terţe părţi pot plasa, de asemenea, cookie-uri prin intermediul site-ului şi ele se numesc „third party cookies” pentru că nu sunt plasate de către proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa urmatoarele tipuri de cookie-uri:
Cookie-uri de performanţă a site-ului
Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
Cookie-uri pentru geotargetting
Cookie-uri de înregistrare
Cookie-uri pentru publicitate
Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terţi: Google, Facebook.

Cookie-uri de performanţă

Acest tip de cookie retine preferinţele utilizatorului pe acest site, astfel încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Exemple:
– setările volumului pentru video player
– viteza de video streaming cu care este compatibil browserul

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site, soft-ul de analytics furnizat de către o terţă parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ai mai vizitat acest site până acum. Browserul ne va spune dacă ai acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează şi ne spune cât de des o fac. Atât timp cât nu esti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Daca eşti înregistrat putem şti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ai furnizat, cum ar fi adresa de e-mail şi username-ul – acestea fiind supuse confidenţialităţii şi prevederilor din Termeni şi Condiţii, Politica de confidenţialitate, precum şi prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabileşte din ce ţară provii. Este complet anonim şi este folosit doar pentru a targeta conţinutul – chiar şi atunci când eşti pe pagina noastră în limba română sau în altă limbă, primeşti aceeaşi reclamă.

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când te înregistrezi pe acest site, generăm un cookie care ne anunţă dacă eşti înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care eşti înregistrat şi dacă ai permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu pe care îl postezi pe site-ul nostru cu username-ul tău. Daca nu ai selectat „pastrează-ma înregistrat”, acest cookie se va şterge automat când vei inchide browserul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit să aflăm dacă ai vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia şi cât timp a trecut de când ai văzut mesajul publicitar. Folosim aceste cookie-uri şi pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri aparţinând unei terţe părţi, pentu o mai bună targetare a publicităţii, pentru a arată, de exemplu, reclame despre vacanţe, dacă utilizatorul a vizualizat recent un articol de pe un site despre vacanţe. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informaţii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setăm cookie-uri anonime şi prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a te recunoaşte ca vizitator al acelui site dacă ulterior vei vizita site-ul nostru, îţi vom putea livra publicitatea bazată pe această informaţie.

Cookie-urile furnizorilor de publicitate

O mare parte din publicitatea pe care o găseşti pe acest site aparţine terţelor părţi. Unele dintre aceste părţi folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeaşi reclamă. Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidenţialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile terţelor părti pot fi folosite pentru a-ţi arăta publicitatea potrivită şi pe alte site-uri, bazându-se pe navigarea ta pe acest site.

Alte cookie-uri ale terţelor părţi:

Pe unele pagini, terţii pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicaţii, sau pentru a customiza o aplicaţie. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terţele părţi nu pot accesa cookie-urile deţinute de către acest site. De exemplu, când distribui un articol folosind butonul pentru reţelele sociale aflat pe acest site, acea reţea socială va înregistra activitatea ta.

Ce tip de informaţii sunt stocate şi accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informaţii într-un fişier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaşte browserul până când cookie-ul expira sau este şters.

Cookie-ul stochează informaţii importante care îmbunătăţesc experienţa de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se doreşte accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coşul de cumpărături).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu vei mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele tale, evidenţiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuinţări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

Conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului – categorii de ştiri, vreme, sport, hărţi, servicii publice şi guvernamentale, site-uri de entertainment şi servicii de travel.

Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reţinerea parolelor, preferinţele de limbă (ex.: afişarea rezultatelor căutărilor în limba română).

Reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet (opţiuni family mode, funcţii de safe search).

Limitarea frecvenţei de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afişări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.

Măsurarea, optimizarea şi caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex.: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăţi site-urile în beneficiul userilor.

Securitate şi probleme legate de confidenţialitate

Cookie-urile NU sunt viruşi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăţi de cod aşa că nu pot fi executate şi nici nu pot auto-rula. În consecinţă, nu se pot duplica sau replica pe alte reţele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcţii, nu pot fi considerate viruşi. Cookie-urile pot fi totuşi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informaţii despre preferinţele şi istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât şi pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conştiente de acest fapt şi în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi şterse în cadrul procedurilor de ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general, browserele au integrate setări de confidenţialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protecţia identităţii este foarte valoroasă si reprezintă dreptul fiecărui utilizator de Internet, este indicat să se ştie ce probleme pot crea cookie-urile. Deoarece prin intermediul lor se transmit, în mod constant în ambele sensuri informaţii între browser şi website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informaţiile conţinute de către cookie pot fi interceptate. Deşi foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o reţea necriptată (ex: o reţea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greşite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informaţii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informaţiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fii atent în alegerea metodei cele mai potrivite de protecţie a informaţiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură şi responsabilă, bazată pe cookies

Datorita flexibilităţii lor şi a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate şi mari site-uri folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite şi utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo şi altele.

Iată câteva sfaturi care te pot asigura că navighezi fără griji cu ajutorul cookie-urilor:

Particularizează-ţi setările browserului în ceea ce priveşte cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil al securităţii utilizării cookie-urilor.

Dacă nu te deranjează cookie-urile şi eşti singura persoană care utilizează computerul, poţi seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare şi al datelor personale de acces.
Dacă împarţi accesul la calculator, poţi lua în considerare setarea browserului pentru a şterge datele individuale de navigare de fiecare dată când inchizi browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri şi de a şterge orice informaţie de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.

Instalează-ţi şi updatează-ţi constant aplicaţii antispyware.

Multe dintre aplicaţiile de detectare şi prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri.
Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilităţile browserului sau să descarce software periculos. Asigură-te că ai browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni şi nu pot fi evitate, dacă doreşti să te bucuri de acces pe cele mai bune şi cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaţionale. Cu o întelegere clară a modului lor de operare şi a beneficiilor pe care le aduc, poţi lua măsurile necesare de securitate, astel încât să navighezi cu încredere pe Internet.

Cum poti opri cookie-urile?

Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat şi folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu vei mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poţi seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu eşti înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc, de regulă, în „opţiuni” sau în meniul de „preferinţe” al browserului tău.

Setări cookies Internet Explorer – Internet Explorer;

Setări cookies Opera – Opera;

Setări cookies Firefox – Firefox;

Setări cookies Chrome – Chrome;

Setări cookies Safari – Safari;

Setări cookies Edge – Edge.

Linkuri utile:
IAB Romania pune la dispozitie urmatorul site pentru a oferi mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online: www.youronlinechoices.com/ro/

Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidentialitate, poti accesa si urmatoarele linkuri:
www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_prelucrare_date_caracter_personal_protectia_vietii_private_comunicatii_electronice.php

www.youronlinechoices.eu/ro

www.iabeurope.eu/cookies-faq/internet-cookies–increasing-and-enhancing-yourinternet-surfing-experience/what-are-cookies-how-do-they-work–cookies-faq.aspx

www.guardian.co.uk/info/cookies

Inchide
Logare
Inchide
Cos (0)

Nu ai niciun produs în coș. Nu ai niciun produs în coș.
Cost livrare de la 16 lei.
LIVRARE GRATUITA pentru comenzi cu valoare mai mare de 400 lei.

X